Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
motionlessness
motionlessness
['mou∫nlisnis]
danh từ
sự bất động, sự không chuyển động, sự im lìm


/'mouʃnlisnis/

danh từ
sự bất động, sự không chuyển động, sự im lìm

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.