Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
muông


[muông]
quadruped; four footed/fourlegged animal; animal
chim muông
animals
Hound.(kết hợp hạn chế) Quadruped, animal
Hound


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.