Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
muốinoun
salt
ruộng muối salt-marsh

[muối]
danh từ.
salt; pickle; salty, salted
ruộng muối
salt-marsh.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.