Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nát rượu


[nát rượu]
Do wrong when drunk, talk nonsense when drunk.Do wrong when drunk, talk nonsense when drunk


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.