Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nở mũi


[nở mũi]
(thông tục) Be beaming (swollen) with pride.(thông tục) Be beaming (swollen) with pride


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.