Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngông


[ngông]
Rash; eccentric, peculiar.
Cử chỉ ngông
A rash behaviour.
extravagant
tiêu ngông
extravagant in expenditureRash; eccentric, peculiar
Cử chỉ ngông A rash behaviour


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.