Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhà đèn


[nhà đèn]
danh từ
xem nhà máy điện(cũ) Urban power-station, urban power-house


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.