Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhúngverb
to steep; to soak; to dip; to immerse
nhúng vật gì vào nước to dip something in a liquid

[nhúng]
động từ.
xem dúng
to steep; to soak; to dip; to immerse; embed
nhúng vật gì vào nước
to dip something in a liquid.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.