Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhật kýnoun
diary; journal
viết nhật ký to write up one's diary

[nhật ký]
diary; journal
Viết nhật ký
To write up one's diary
Nhật ký trong tù
Prison diaryGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.