Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
object-finder
object-finder
['ɔbdʒikt,faində]
danh từ
(nhiếp ảnh) kính ngắm


/'ɔbdʤikt,faində/

danh từ
(nhiếp ảnh) kính ngắm

Related search result for "object-finder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.