Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ostrich-plum
ostrich-plum
['ɔstrit∫plu:m]
danh từ
lông đà điểu


/'ɔstritʃplu:m/

danh từ
lông đà điểu

Related search result for "ostrich-plum"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.