Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outpouring
outpouring
['aut,pɔ:riη]
danh từ
sự đổ ra, sự chảy tràn ra
sự thổ lộ; sự dạt dào (tình cảm...)


/'aut,pɔ:riɳ/

danh từ
sự đổ ra, sự chảy tràn ra
sự thổ lộ; sự dạt dào (tình cảm...)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.