Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
packet-boat
packet-boat
['pækitbout]
danh từ
tàu chở thư


/'pækitbout/

danh từ
tàu chở thư

Related search result for "packet-boat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.