Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
packing-sheet
packing-sheet
['pækiη∫i:t]
danh từ
vải gói hàng
(y học) vải ướt (để) làm khăn đắp, vải ướt (để) làm mền cuốn


/'pækiɳʃi:t/

danh từ
vải gói hàng
(y học) vải ướt (để) làm khăn đắp, vải ướt (để) làm mền cuốn

Related search result for "packing-sheet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.