Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
packthread
packthread
['pækθred]
danh từ
chỉ khâu bao bì
dây gói hàng


/'pækθred/

danh từ
chỉ khâu bao bì
dây gói hàng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.