Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pascal
danh từ
Paxcan (đơn vị áp suất)

danh từ
ngôn ngữ lập trình Pascalpascal
['pæskl]
danh từ
Paxcan (đơn vị áp suất)
danh từ
ngôn ngữ lập trình PascalGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.