Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phẫn uất


[phẫn uất]
Foam with silent anger, boil over with silent indignation, choke with indignation.
be indignant at injusticeFoam with silent anger, boil over with silent indignation, choke with indignation


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.