Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pipe down
pipe+down

[pipe down]
saying && slang
do not be so noisy, be quiet, keep it down
The teacher opened the door and said, "Pipe down, Grade 7."Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.