Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plum-pudding
plum-pudding
['plʌm'pudiη]
danh từ
bánh putđinh (làm bằng bột, mỡ thận, có nhân quả khô, đồ gia vị ăn vào dịp lễ Noel)


/'plʌm'pudiɳ/

danh từ
bánh putđinh nho khô

Related search result for "plum-pudding"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.