Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
proportionable


/proportionable/

tính từ, số nhiều
cân xứng, cân đối
tỷ lệ
    directly proportional tỷ lệ thuận
    inversely proportional tỷ lệ nghịch !proportional representation
chế độ bầu đại biểu của tỷ lệ

tính từ
(toán học) số hạng của tỷ lệ thức


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.