Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
proportionality
proportionality
[prə,pɔ:∫ə'næliti]
danh từ
tính cân xứng, tính cân đối
tính tỷ lệ


/proportionality/

danh từ
tính cân xứng, tính cân đối
tính tỷ lệ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.