Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pufferfish

pufferfish


pufferfish

Also called blowfish, this poisonous fish can swallow water to double its size.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.