Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quadruplex
danh từ
(sinh vật học) bộ bốn; bộ bốn gen trội
(điện học) thiết bị phát thu cùng một lúc bốn tín hiệu

tính từ
có bốn gen trộiquadruplex
['kwɔdrupleks]
danh từ
(sinh vật học) bộ bốn; bộ bốn gen trội
(điện học) thiết bị phát thu cùng một lúc bốn tín hiệu
tính từ
có bốn gen trộiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.