Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)[rò]
(y học) Fistule.
Leak.
Cái thùng rò
The bucket leaks.
tuberele
rò thủy tiên
tuber of narcissus, bulb
fistula; fistular; fistulous(y học) Fistule
Leak
Cái thùng rò The bucket leaks


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.