Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
rạpnoun
tent; booth flat on the ground

[rạp]
danh từ
theatre; playhouse
pavilion; tent
marquee
to bend; to bow down
cúi rạp xuống
to lie flat on the groundGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.