Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
raunchy
tính từ
(thông tục) dâm dụcraunchy
['rɔ:nt∫i]
tính từ
(thông tục) dâm dụcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.