Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reprise
danh từ
điệp khúc
tiết mục lập lại (trong chương trình nhạc)reprise
[ri'pri:z]
danh từ
điệp khúc
tiết mục lập lại (trong chương trình nhạc)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.