Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
root of the problem
root+of+the+problem

[root of the problem]
saying && slang
(See the root of the problem)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.