Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ropey
tính từso sánh
kém về chất lượng, sức khoẻropey
['roupi]
tính từ so sánh
(thông tục) kém về chất lượng, sức khoẻ.. (như) ropyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.