Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sá quản


[sá quản]
xem sá kể
Not mind.
Sá quản đường xa
Not to mind the distance.Not mind
Sá quản đường xa Not to mind the distance


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.