Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sóinoun
wolf
adjective
bald

[sói]
wolf
Người mắc chứng hoang tưởng hoá sói
LycanthropeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.