Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
số mục


[số mục]
List.
Số mục hàng hóa
a list of goods.List
Số mục hàng hóa a list of goods


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.