Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
saga novel
saga+novel
['sɑ:gə'nɔvəl]
danh từ
tiểu thuyết dài; tiểu thuyết Xaga (tiểu thuyết về một dòng họ) (như) saga


/'sɑ:gə'nɔvəl/

danh từ
tiểu thuyết dài; tiểu thuyết Xaga (tiểu thuyết về một dòng họ)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.