Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scavenger

scavenger
['skævindʒə]
danh từ
thú vật (chim) ăn xác thối
người bới đống rác để tìm những thứ còn dùng được
người viết văn dâm ô tục tĩu


/'skævindʤə/

danh từ
công nhân quét đường
súc vật ăn xác thối
người viết văn dâm ô tục tĩu

nội động từ
làm công nhân quét đường
viết văn dâm ô tục tĩu

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.