Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scotch broth
scotch+broth
['skɔt∫'brɔθ]
danh từ
món hầm Xcốt (món xúp hoặc hầm có lúa mạch xay và rau)


/'skɔtʃ'brɔθ/

danh từ
món hầm Ê-cốt (món thịt cừu hầm lúa mạch và rau)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.