Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
secretiveness
secretiveness
[si:'kritivnis]
danh từ
tính hay giấu giếm, tính hay giữ kẽ; tính thích giữ bí mật, tính hay giấu ý nghĩ của mình


/si:'kritivnis/

danh từ
tính hay giấu giếm, tính hay giữ kẽ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.