Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-effacing
tính từ
khiêm tốn; không tìm cách gây ấn tượng với mọi ngườiself-effacing
[,self i'feisiη]
tính từ
khiêm tốn; không tìm cách gây ấn tượng với mọi ngườiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.