Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seriousness
seriousness
['siəriəsnis]
danh từ
tính chất đứng đắn, tính chất nghiêm trang
tính chất quan trọng, tính chất hệ trọng; tính chất nghiêm trọng, tính chất trầm trọng, tính chất nặng (bệnh...)
tính chất thành thật, tính chất thật sự


/'siəriəsnis/

danh từ
tính chất đứng đắn, tính chất nghiêm trang
tính chất quan trọng, tính chất hệ trọng; tính chất nghiêm trọng, tính chất trầm trọng, tính chất nặng (bệnh...)
tính chất thành thật, tính chất thật sự

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.