Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sex instinct
sex+instinct
['seks'instiηkt]
danh từ
bản năng giới tính


/'seks'instiɳkt/

danh từ
bản năng giới tính

Related search result for "sex instinct"
  • Words contain "sex instinct" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    bản năng khiếu

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.