Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shaving-bowl
shaving-bowl
['∫eiviη'boul]
danh từ
bát để xà phòng cạo râu


/'ʃeiviɳboul/

danh từ
bát để xà phòng cạo râu

Related search result for "shaving-bowl"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.