Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shaving-horse
shaving-horse
['∫eiviη'hɔ:s]
danh từ
giá bào (giá để giữ tấm ván khi bào)


/'ʃeiviɳhɔ:s/

danh từ
giá bào (giá để giữ tấm ván khi bào)

Related search result for "shaving-horse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.