Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shoe-thread
shoe-thread
['∫u:'θred]
danh từ
chỉ khâu giày


/'ʃu:θred/

danh từ
chỉ khâu giày

Related search result for "shoe-thread"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.