Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shopwalker
shopwalker
['∫ɔp,wɔ:kə]
danh từ
người hướng dẫn khách (trong các cửa hàng lớn)


/'ʃɔp,wɔ:kə/

danh từ
người hướng dẫn khách (trong các cửa hàng lớn)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.