Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slightingly
slightingly
['slaitiηli]
phó từ
coi thường, coi nhẹ, xem khinh


/'slaitiɳli/

phó từ
coi thường, coi nhẹ, xem khinh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.