Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slug away
slug+away

[slug away]
saying && slang
work slowly but steadily, plug away
When we returned, Annie was still slugging away at her math.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.