Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
snap-roll
snap-roll
['snæp'roul]
danh từ
(hàng không) động tác lộn vòng (quanh trục dọc của máy bay trong khi vẫn bay)


/'snæproul/

danh từ
(hàng không) động tác lộn vòng (quanh trục dọc của máy bay trong khi vẫn bay)

Related search result for "snap-roll"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.