Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
snow-covered
tính từ
phủ đầy tuyết, có nhiều tuyếtsnow-covered
['snou'kʌvərid]
Cách viết khác:
snow-clad
['snou'klad]
tính từ
phủ đầy tuyết, có nhiều tuyếtGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.