Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
software package


    Chuyên ngành kinh tế
bộ chương trình
phần mềm ứng dụng
    Chuyên ngành kỹ thuật
phần mềm đóng gói
    Lĩnh vực: điện lạnh
bộ chương trình phần mềm
    Lĩnh vực: điện tử & viễn thông
bộ phần mềm
    Lĩnh vực: toán & tin
bộ phận mềm
gói phần mềm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.