Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
squint-eyed
squint-eyed
['skwint'aid]
tính từ
bị chứng lác mắt; lé


/'skwintaid/

tính từ
lác mắt
có ác ý

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "squint-eyed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.