Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stablemante
danh từ
ngựa nhốt cùng chuồng với con ngựa khác
người cùng nhómstablemante
['steibl,meit]
danh từ
ngựa nhốt cùng chuồng với con ngựa khác
người cùng nhómGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.